Om företaget

Historik
AB EBA Plast är ett anrikt företag, grundat 1936. Från starten arbetade man med lädervaror. I slutet av 1950-talet investerade man i en plastsvets och man arbetade parallellt med läder och plast/folie fram till 1991, då lädervaruproduktionen fasades ut. De senaste årtiondena har vi blivit en renodlad specialist på hf-svetsade folieprodukter med hög kvalitet och högt teknikinnehåll.

AB EBA Plast idag
Av våra produkter går cirka 50% på direkt export. Räknar man på indirekt export, d.v.s. export av kompletta produkter där våra produkter ingår, är exportandelen cirka 60%. Vi är ett 10-tal medarbetare som arbetar vid vår anläggning i Anderstorp, där vi tillverkar alla kvalitetsprodukter. I Rumänien har vi en maskinpark för produktion av enklare produkter, exempelvis möbelskydd.

Affärsidé
AB EBA Plast ska marknadsföra sitt kunnande inom området högfrekvenssvetsning samt samarbeta med sina kunder för att utveckla och producera produkter med högt tekniskt innehåll.

Verksamhetspolicy
AB EBA Plast ska
– inom sitt område vara ett av de ledande företag, där varje medarbetare har hög kvalitets- och miljömedvetenhet för att kunna producera varor och tjänster enligt kundernas specifikationer.
– arbeta efter ett anpassat verksamhetssystem för att säkerställa kvaliteten både externt och internt.
– genom ständiga förbättringar nå en högre totalkvalitet och orsaka mindre miljöpåverkan genom att hushålla med energi och råvaror samt att sortera och återvinna spill.
– bedriva sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.
– sträva efter ständiga förbättringar, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
– uppfylla relevant miljölagstiftning, förordningar och miljökrav.
– informera och utbilda medarbetare för att höja kompetensen inom miljöområdet.
– se till att denna miljöpolicy är känd av alla medarbetare och tillgänglig för allmänheten.

Kvalitets- och miljöcertifierade
AB EBA Plast är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och innehar certifiering för medicinteknik ISO 13485:2016. Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015 har vi också.

 Certifikat ISO 9001 + ISO 14001

 Certifikat ISO 13485

eba025-dragprov  eba012-verktygimaskin  EBA008_verktyg