Legoproduktion

Största delen av vår produktion är kundunika produkter. Vi vill på ett tidigt stadie komma in i processen vid utveckling av nya produkter och nya tillämpningar för att kunna bistå med med vår erfarenhet och kunskap – för att optimera produktegenskaper och kunna processoptimera produkten för att vara kostnadseffektiva.

Vår produktion är mycket flexibel och är anpassad för såväl små som stora serier. Just flexibiliteten är en av våra styrkor, att snabbt kunna bistå våra kunder med snabba leveranser när det behövs.

Produktionen omfattar en rad arbetsmoment; tillskärning, stansning, svetsning av t. ex. ventil eller slang, hf-svetsning av folie samt montering och packning. Vi utför även legotjänster som arkning och stansning av folier.

I stort sett alla våra hf-produkter som är uppblåsbara täthetstestas före leverans.

EBA022_stans  EBA010_verktyg  EBA019_modul  EBA005_testning