Produktutveckling

kontor

I nära samarbete med våra kunder tar vi fram kundunika produkter, exakt anpassade efter funktion och den miljö produkten ska användas i. Vi erbjuder också egenutvecklade produkter, som vår standardblåsa för kontorsstolar.